รวมพลังแห่งความภักดี

IMG 0912

                22  พฤศจิกายน  2559  ผู้อำนวยการ  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม  "รวมพลังแห่งความภักดี"  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

               1. การทำดีด้วยกาย ได้แก่  การทำความสะอาดสาธารณสถาน

               2. การทำด้วยวาจา  ได้แก่  กล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
                   พระบารมี

               3. การทำดีด้วยใจ  ได้แก่  การจัดกิจกรรมอธิษฐาน  ทำสมาธิ  สำรวมจิตภาวนาแผ่นเมตตา

               

               กิจกรรมจัดขึ้นที่รงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

                 

 

ชมภาพเพิ่มเติม "คลิก"