สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม...

IMG 9429

           25 ก.ค. 59  สพม.28  ประสานเครือข่ายยุวทัศน์  กรุงเทพทหานคร  จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ยุวชนในสถานศึกษา  ให้มีความรู้ด้านปัญหาบุหรี่และสารเสพติดตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง  ในรูปแบบ  (Talk Show)  นายสุพิศ  ลาลุน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.  28,  ดร.มนตรี  แจ่มศรี  ผอ.ร.ร.ศรีฐานกระจายศึกษา พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน...