ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

Open_House

IMG 5207

               28 กุมภาพันธ์  2560 Open House  โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559  ได้รับเกียรติจากนายสิวิทย์  บุญทศ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานพิธีเปิด  นายธนพล  สาระไทย  รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการจากหลายโรงเรียน  คณะครู  มาช่วยให้กำลังใจลูกๆ  ปีนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  และโรงเรียนอยู่ภายนอกเขตพื้นบริการที่สนใจ  มาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก  ประมาณ  500  กว่าคน   มีกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ  8  กลุ่มสาระ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เศรษฐกิจพอเพียง  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  แข่งขันจรวจขวดน้ำ  แข่งขันกีฬาฟุตซอล  ตอบปัญหาอาเซียน  ซุโดกุ  ตอบปัญหาภาษาไทย  วาดลวดลายบนกระจก  คำศัพท์มหาสนุก  และอื่นๆ  นักเรียนได้ร่วมแสดงคามสามารถในทุกกิจกรรม  บรรยากาศสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง  เชิญรับชมได้แล้วครับ....

ผอกรกต

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559