ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

รวมพลังแห่งความภักดี

IMG 0912

                22  พฤศจิกายน  2559  ผู้อำนวยการ  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม  "รวมพลังแห่งความภักดี"  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

               1. การทำดีด้วยกาย ได้แก่  การทำความสะอาดสาธารณสถาน

               2. การทำด้วยวาจา  ได้แก่  กล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
                   พระบารมี

               3. การทำดีด้วยใจ  ได้แก่  การจัดกิจกรรมอธิษฐาน  ทำสมาธิ  สำรวมจิตภาวนาแผ่นเมตตา

               

               กิจกรรมจัดขึ้นที่รงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

                 

 

ชมภาพเพิ่มเติม "คลิก"

 

 

              

ผอกรกต

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559