ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม...

IMG 9429

           25 ก.ค. 59  สพม.28  ประสานเครือข่ายยุวทัศน์  กรุงเทพทหานคร  จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ยุวชนในสถานศึกษา  ให้มีความรู้ด้านปัญหาบุหรี่และสารเสพติดตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง  ในรูปแบบ  (Talk Show)  นายสุพิศ  ลาลุน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.  28,  ดร.มนตรี  แจ่มศรี  ผอ.ร.ร.ศรีฐานกระจายศึกษา พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน...

ผอกรกต

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559