อบรมตัดต่อหนังสั้น

1456558918846

               27  กุมภาพันธ์  2559  ครูสะไบแพร  เศษสุวรรณ  นำนักเรียนจำนวน  7 คน  เข้าร่วมอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยก้าวทันสื่อ  ณ  วัดพระพุทธบาท  อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร