ประชุมคณะกรรมการฯ 2/58

IMG 0382

                12 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558